Ga naar de inhoud

Disclaimer

Alle teksten, recepten en foto’s op deze website zijn eigendom van watzullenweeten.nl, tenzij anders aangegeven. Op de website berust copyright ©  en niets mag zonder toestemming gekopieerd of gebruikt worden.

Indien u onze recepten wilt overnemen voor non-commercieel gebruik, plaats dan altijd een link naar onze website  en vermeld de bron.

Het is alleen toegestaan om foto’s van watzullenweeten.nl te gebruiken als hier vooraf toestemming voor is gevraagd. Uiteraard dient er dan ook een link naar onze website geplaatst te worden (bronvermelding). Gelieve hiervoor een mail te versturen naar:  hallo@watzullenweeten.nl

Schending van dit copyright is wettelijk niet toegestaan en er zullen juridische stappen worden ondernomen wanneer dit wel gebeurd.

Hoewel deze website zo zorgvuldig mogelijk wordt samengesteld en onderhouden, kan het zijn dat de informatie typefouten of onjuistheden bevat. Aan de inhoud van watzullenweeten.nl kunnen geen enkele rechten ontleend worden. watzullenweeten.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaan is door het gebruik van deze website.